Hrvatsko planinarsko društvo “Bilogora” Bjelovar

VISOKOGORSKA SEKCIJA


Upoznajmo Gruziju

Tue, June 18, 2013 - 6:36:52

Republika Gruzija je juzno kavkaska drzava na sjeveroistoku Crnoga mora (izmedu Velikoga i Maloga Kavkaza) ima 310 km morske obale. Na sjeveru i sjeveroistoku granici sa Rusijom na jugoistoku sa Azeberjdžanom, s Armenijom i Turskom na jugu.U okviru Gruzije jos su autonomne republike Abhazija i Adžarija te autonomno područje Južna Osetija.


null
Gruzija je većinom je planinska zemlja sa 54 % povrsine iznad 1000 metara. U reljefu Gruzije jasno se izdvajaju tri međusobno paralelne glavne cjeline koje se pružaju u smjeru istok–zapad. Na sjeveru se pruža planinski niz Velikoga Kavkaza. U Gruziji se nalaze samo južne, strmije padine ovoga visokoga planinskog lanca. U pograničnome području niz je vrhova visokih oko ili preko 5000 m - ugasli vulkan Kazbek (5033 m), Šara, najviši vrh Gruzije (5068 m) i dr. Južne padine Velikoga Kavkaza prelaze u drugu reljefnu zonu, kotlinsko i nizinsko područje nastalo u velikoj strukturalnoj depresiji. U južnom dijelu zemlje pruža se treća reljefna cjelina, Mali Kavkaz. Smjer pružanje Kavkaza sprječava prodore hladnih zračnih masa sa sjevera, a istodobno omogućava širenje maritimnih utjecaja sa zapada. Zbog reljefa izražene su visinske zone što stvara daljnju klimatsku složenost,a s visinom se temperature postupno smanjuju, a iznad približno 3500 m zona je stalnog snijega. Kao posljedica klime raznolik je biljni pokrov , od bujne suptropske u crnomorskom primorju do oskudne tundre uz područje vječnoga snijega. Pošumljeno je oko 30% zemlje, a više je šuma u zapadnom dijelu. U nižim područjima prevladavaju listopadne (hrast, kesten, bukva, jasen), a u višima crnogorične šume.
Stanovnistvo kojeg ima 4, 7 milijuna najvecim dijelom zivi u Kolhidskoj nizini i Tbilisijskoj kotlini. Prema etničkoj pripadnosti 70 % su Gruzijci (sebe zovu Kartveli), jedan od kavkaskih naroda.Od ostalih naroda najbrojniji su Armenci (8%), Rusi (6%), Azeri (6%), Oseti, Abhazi i drugi. Službeni jezik je gruzijski (ima mnogobrojne djalekte i vlastito pismo), a govore se i jezici manjina, posebice ruski koji je iz povijesnih razloga drugi jezik za mnoge stanovnike.Najplodnija su tla na riječnim naplavinama u Kolhidskoj nizini i u većim dolinama od kojih su najnaseljenije doline Rionija i Kure. U gradovima zivi 61 % stanovnika, iako gradskim naćinom života žive i mnogi stanovnici sela u okolici velikih gradova.Većina stanovnika pripadnici su autokefalne Gruzijske pravoslavne crkve, a medu ostalima brojni su muslimani (Adzarija, Abhazija), te pripadnici ostalih zajednica (Ruske pravoslavne crkve, Gruzijske apostolske crkve).
Poljoprivreda je važna grana u kojoj radi petina stanovništva. Uzgajaju se čaj, agrumi i drugo voće, vinogradarstvo ima tradiciju dulju od 2000 g. Od komercijalnih kultura još su značajni duhan i šećerna repa, dok proizvodnja pšenice kao glavne žitarice ne zadovoljava potrebe. U višim područjima važno je stočarstvo (ovce, koze, goveda). Među rudnim bogatstvima ističe se manganova ruda (količinom i kvalitetom); ima i ruda bakra, olova i cinka, zlata, različitih nemetala, ugljena, a za naftom se traga u podmorju. Od energetskih izvora značajna je hidroenergija koja daje 80% električne struje. Uvoz je dvostruko veći od izvoza, a uvoze se nafta i plin, vozila, kemijski proizvodi, žitarice, a izvoze zrakoplovi i oprema, staro željezo, strojevi, čaj, agrumi, vino i dr.E-mail lista
Primajte obavijesti o akcijama i izletima i prijavite se na našu mail listu

SADRŽAJ RUBRIKE
Članovi HPD Bilogora Bjelovar osvojili Triglav
Na velebitskim grebenima Golovrha i Višerujne
Velebitska minijatura u sedam činova
U srcu južnih rumunjskih Karpata
Sjeverna Makedonija_gdje vječno sunce sja
PET VELEBITSKIH PRIČA za 95 godina HPD “Bilogora”
Na Trnovačkom jezeru okruženi Biočem, Maglićem i Volujkom
ČVRSNICA - VRAN PLANINA_plan
Uspon na Mont Blanc
Triglav
PROKLETIJE - najdivljije i najsačuvanije planine u Europi.
MEMORIJAL „IVICA PLAZONIĆ“ NA ČVRSNICI
Bilogorci u švicarskim i francuskim Alpama
EISENERZER REICHENSTEIN (2165m)
PFAFFENSTEIN (1871m) i DACHSTEIN (2995m) - 21. i 22. lipnja 2014.
USPON NA KLEINE ANKOGEL (3096 m)
HRVATSKI PLANINAR 11,2013 - Nakon Aragatza Kazbek
Upoznajmo Gruziju
Upoznajmo Armeniju
Planinarski vrhovi
Sastanak Visokogorske sekcije - plan za 2013.
Biokovski vuk (od prijevoja Dupci do Neretve)
BJELOVARČANI U SLOVAČKIM I POLJSKIM VISOKIM TATRAMA
Plan izleta Visokogorske sekcije u 2012. godini
Ponovo okupljanje Visokogorske sekcije HPD Bilogora
Bjelovarčani na krovu Austrije
Vikend u Julijskim Alpama (Mala Mojstrovka i Prisojnik)
Ispenjan Ararat!
Otputovao nam Zvonimir!
Prenj (Bosna i Hercegovina): vrh Zelena glava (2155 mnv) - 12. i 13. lipnja 2010.
Impresije s puta u Egipat - Mojsijevo brdo i Katarinin vrh