Naslovna Obavijesti Najava izleta i akcija 90 godina HPD Bilogora Visokogorska sekcija Ekološka sekcija Sekcija društvenih izleta O Bilogori Povijest Društva Statut Društva Planinarska knjižnica Biti planinar Kontakt Fotogalerija
Doživljaji planinara

Izvještaj s Izborne skupštine HPD Bilogora održane 7. ožujka 2010.

Dnevni red Izborne skupštine:
1. Izbor radnog predsjedništva
2. Izvješće o radu Društva
3. Financijsko izvješće
4. Izvješće Nadzornog odbora
5. Plan rada za 2010. godinu
6. Financijski plan za 2010. godinu
7. Razrješnica tijela Društva
8. Izbor Upravnog odbora
9. Izbor Nadzornog odbora
10. Izbor Suda časti
11. Izbor Komisije za izlete
12. Donošenje odluke o osnivanju Ekološke sekcije
13. Razno

Prije izbora radnog predsjedništva konstatirano je da Skupštini prisustvuje dovoljan broj članova da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Izabrano je Radno predsjedništvo: Margareta Tabar, Slobodanka Biško i Marijan Matuš. Predsjednik Željko Vinković podnio je izvješće o radu HPD Bilogora koje ćemo priložiti naknadno. Većina aktivnosti uspješno je ostvarena, a surađivalo se s mnogim planinarskim društvima diljem Hrvatske. Blagajnica Nada Frančić izvijestila je o financijama u protekloj godini. Predsjednik Nadzornog odbora Slavko Kirin obavijestio je članove Skupštine da je financijsko poslovanje HPD Bilogora u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i Skupština ga je usvojila. Prihvaćaju se i plan rada i financijski plan Društva za 2010. kojega je u ime Upravnog odbora predložio Željko Vinković.

U Upravni odbor HPD Bilogora jednoglasno su izabrani sljedeći članovi: Željko Vinković (predsjednik), Vera Pauška (zamjenica predsjednika), Margareta Tabar (tajnica), Nada Frančić (blagajnica), Đuro Gustović (član), Dubravko Biško (član), Nikolina Marinić (članica), Tihomil Tomić (član), voditeljica ekološke sekcije (članica).

U Nadzorni odbor jednoglasno su izabrani: Dora Čepelja (predsjednica), Slavko Kirin (član), Anamarija Kosar (članica).

U Sud časti jednoglasno su izabrani: Marijan Matuš (predsjednik), Božica Cenov (članica), Nevenka Orlić (članica).

U Povjerenstvo za izlete jednoglasno su izabrani: Željko Vinković (predsjednik), Đuro Gustović (član), Zvonimir Čamilović (član), Željko Pranjić (član), Tihomil Tomić (član).

Skupština prihvaća prijedlog Željka Vinkovića da se osnuje Ekološka sekcija i da njen voditelj bude i član Upravnog odbora.

Nazočni gosti (iz PD «Petrov vrh» Daruvar, HPD «Jelengrad» Kutina, PD «Borik» Đurđevac, Vladimir Sever – predsjednik Hrvatskog športskog ribolovnog saveza) u svojim pozdravnim govorima poželjeli su i dalje uspješan rad društvu, njegovim novoizabranim tijelima i izrazili želju da se dosadašnja uspješna suradnja između društava i dalje uspješno nastavi.