Naslovna Obavijesti Najava izleta i akcija 90 godina HPD Bilogora Visokogorska sekcija Ekološka sekcija Sekcija društvenih izleta O Bilogori Povijest Društva Statut Društva Planinarska knjižnica Biti planinar Kontakt Fotogalerija
Doživljaji planinara

›› RADNA AKCIJA - priprema za 19. Proljeće na Bilogori

3. travnja 2016. (nedjelja) - 11.00 - okupljanje sudionika radne akcije u planinarskom domu "Kamenitovac"
više o tome ››

›› Visokogorski usponi u europskim Alpama_filmovi

Koprivnica,19.ožujka (subota) u 17.30 sati.
više o tome ››

›› Izvješće predsjednika o radu Društva u 2015. godini

aktivnosti 2015. - izleti i akcije - plan rada 2016.
više o tome ››

›› Redovna skupština HPD „Bilogora“

6. ožujka 2016. (nedjelja) - 11.30 sati u planinarskom domu „Kamenitovac“
više o tome ››

›› MARKACISTIČKI TEČAJ NA JANKOVCU

Prvoga vikenda u studenome (7. i 8. 11. 2015.) Komisija za planinarske putove HPS-a organizirala je na Jankovcu tečaj za markaciste . Tečaj su uspješno završila i dva člana HPD „Bilogora“ te dobile diplomu i iskaznicu markacist HPS-a.
više o tome ››2 / 17 |  < 1 2 3 4 >  Last ›