Hrvatsko planinarsko društvo “Bilogora” Bjelovar

OBRAZOVANJE

planinarska škola
PLANINARSKA ŠKOLA

ZAVRŠENA OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA

Wed, October 21, 2020 - 12:03:10

Ispitima u nedjelju 18.listopada, za bjelovarske planinare konačno (!) je završena Opća planinarska škola. Kažemo konačno, jer predavanja su odrađena još u siječnju ove godine (2020.), jednako kao i praktični dio nastave, no zbog već znanih razloga, pandemije koronavirusa, sve se odgađalo za neka bolja vremena.

A ona nikako da dođu! Školu je vodio Saša Jurić, predavači su među ostalima bili i Alan Čaplar, Kristijan Čikor, Tomislav Pirak i drugi. Praktični (terenski) dio nastave (kako se koristi tehnička oprema, veže čvor, pruža prva pomoć i drugo) odrađen je na hodanjima po Bilogori, Kalniku, Mosoru, Kleku, još u ožujku i travnju. Kažimo i to da nakon škole polaznici stječu pravo, naravno oni koji to žele, na pohađanje tečajeva za vodiče, markaciste, alpiniste..

Pismenim, a potom usmenim ispitima koje je na terasi planinarskog doma Kamenitovac vodio Saša Jurić, a pomagao mu Zvonimir Popović, pristupili su i uspješno ih položili: Ratko Pacadi, Miro Knez, Dalibor Babić, Marin Starčević, Đurđa Starčević, Ana Šabić, Tomislav Cug, Veselka Šiprak, Goran Oremović, Milenko Oblučar, Dejan Car, Vesna Karniš, Petar Bajsić, Viktor Pajić, Tibor Dokmanović.

Spomenimo da jedna manja skupina planinara koji su odslušali predavanja nije mogla pristupiti ispitu pa ostaje mogućnost, kako je rekla predsjednica društva Vera Pauška, da se to odradi kasnije.

Osim “učenika“ koji su bili zauzeti polaganjem ispita, lijep nedjeljni dan iskoristila manja skupina planinara koja je tradicionalno hodala od šume Lug do doma, a događajima bogatu nedjelju upotpunila je treća grupa Bilogoraca koja se uputila na Plitvička jezera!

planinarska škola planinarska škola planinarska škola planinarska škola planinarska škola


E-mail lista
Primajte obavijesti o akcijama i izletima i prijavite se na našu mail listu

SADRŽAJ RUBRIKE