Naslovna Obavijesti Najava izleta i akcija 90 godina HPD Bilogora Visokogorska sekcija Ekološka sekcija Sekcija društvenih izleta O Bilogori Povijest Društva Statut Društva Planinarska knjižnica Biti planinar Kontakt Fotogalerija
Doživljaji planinara

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup planinarskog doma „KAMENITOVAC“

Na temelju Odluke Upravnog odbora HPD Bilogora Bjelovar ovim putem objavljuje javni natječaj

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup planinarskog doma „KAMENITOVAC“


1. Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup Planinarskog doma Kamenitovac veličine 683 m2 sa 8 spavaćih soba, koji ima gradsku vodu i plinsko centralno grijanje, zajedno s uređenim dječjim igralištem, dvorištem i šumom u ukupnoj površini 1 ral i 1528 čhv. Dom se nalazi na 242 m nadmorske visine, udaljen je 8 km od grada Bjelovara (Veliko Trojstvo) i povezan je asfaltnom cestom.

2. Predmetni prostor daje se u zakup na vrijeme od 10 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o zakupu, i to isključivo za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

3. Pozivaju se svi zainteresirani da svoj interes iskažu „Pismom namjere“ u kojem će navesti:
- ime, prezime, adresu i OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv, adresu i OIB (za pravne osobe), te broj telefona radi kontakta
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine iskazanu u EUR-ima
- izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 1 ili BON-a 2, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude,

4. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 31. listopada 2014. godine.

5. Ponude se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

ANA KOSTANJŠEK (tajnica HPD BILOGORA BJELOVAR)
A. T. Mimare 33
43000 BJELOVAR
“Pismo namjere, ne otvaraj”

6. Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti predsjedniku društva Željku Vinkoviću na broj telefona : 098-44 99 89.