Naslovna Kako je bilo na izletima Najava izleta i akcija 90 godina HPD Bilogora Visokogorska sekcija Ekološka sekcija Sekcija društvenih izleta O Bilogori Povijest Društva Statut Društva Planinarska knjižnica Biti planinar Kontakt Fotogalerija
Doživljaji planinara

Dugometražna akcija HPD „Bilogora“ Bjelovar - SLAVONSKI PLANINARSKI PUT U 8 DANA

Svake godine hodači na duge staze HPD „Bilogora“ Bjelovar osim redovnog programa planinarenja imaju i jednu posebnu dugometražnu akciju.

Od 2007.-2009 hodala se 65- kilometarski duga neobilježena dionice do Virovitice na Virovitičke susrete planinara. Ujesen 2009. odhodalo se i 45 km na kestenijadu naših prijatelja iz Koprivnice koja se održavala kraj planinarske kuće „Rudi Jurić“

Prošle godine troje odvažnih, u akciji pod nazivom „K bratecu“, letvicu je dignulo na 76 km do Varaždina spojivši Bilogoru, Kalnik i Varaždinsko-topličko gorje u jednom danu . Ove godine odlučili su se na nešto drugačije u odnosu na prethodne godine. Ekipa sa prošlogodišnje ture za Varaždin (Abramović,Vinković oslabljena za Elizabetu) pokušati će „ u jednom dahu“ proći Slavonski planinarski put u 8 dana.

Slavonski planinarski put je prva obilaznica (nekad transverzala) pokrenuta u Hrvatskoj dana 27.srpnja 1957. Po svojoj dužini puta bila je gotovo upola manja od današnje trase (iz 2011.) a imala je 20 KT. Požeška i Dilj gora nisu bile obuhvaćene tom trasom sve do obnovljenja SPP-a koji je ponovo otvoren 1.srpnja 2000. godine. Ova trasa imala je 18 KT i oblik potkove. Neznatne izmjene na trasi puta su se dogodile 2003. godine, kada je izašlo drugo izdanje dnevnika sa 20 KT. Danas je Slavonski planinarski put linijska (vezna) planinarska obilaznica kružnog oblika duga 350 km sa 31 obaveznom i 4 neobavezne KT. Obuhvaća svih 6 planina Požeškog gorja.

Ekipa će obilazak započeti 21. svibnja 2011. na prvom „Pohodu slavonskim planinama“ i otvaranju nove dionice trase SPP-a koja spaja planinarski dom Petrov vrh i planinarski dom Omanovac. Drugi dan obilazi se dionica od plan. doma Omanovac do plan. kuće Strmac gdje će biti završetak pohoda, a ekipa taj danas nastavlja još do 2,5 sata do Bačin dola. Treći dan predviđena je najduža dionica od 13 sati kad će se hodati kompletna Požeška gora od Bačin dola do Komorice. Četvrti i veći dio petog dana hoda se po Dilj gori, a spavanje je na Krndiji u planinarskoj kući „Borovik“. Šesti dan hodati će Krndija do kraja sa ulaskom na područje Papuka do planinarske kuće „Šaševo“. Papuk se hoda sedmi i osmi dan do planinarskog doma Petrov vrh gdje je završetak akcije nakon osam dana ako dozvole vremenske prilike i mišići nogu u suprotnom dolazak će se odužiti. Hodači će imati logističku i vodičku potporu povjerenika SPP-a na dijelovima gdje će to biti potrebno. Na pojedinim dionicama potporu svojim prijateljima pružiti će i pojedini članovi HPD „Bilogora“ koji će hodati pokoju dionicu. Za potrebe lakšeg planiranja onima koji se dogovorno misle priključivati hodanju objavljujemo planirane dionice i satnice iz pripremnih bilješki hodača:

1.dan / Petrov vrh – V.Javornik – Španovica – Omanovac (10 sati)
2.dan/ Omanovac – Brezovo polje – Strmac – Bačin dol (11 sati)
3.dan/ Bačin dol – Maksimov hrast – Klikun - Komorica (13 sati)
4.dan/ Komorica – Grižići – Pljuskara – Đuro Pilar (10 sati)
5.dan/ Đuro Pilar – Čardak – Vrganj – plan. kuća „Borovik“ ( 9 sati)
6.dan/ Borovik – Bedemgrad – Kapovac – Šaševo (12 sati)
7.dan/ Šaševo – Češljakovački vis – Ivačka glava – Zvečevo (11 sati)
8.dan/ Zvečevo – Crni vrh – Vrani kamen – Petrov vrh ( 9 sati)

Ako planinari HPD „Bilogore“ uspiju obići cijeli put bez prekida biti će prvi koji će to ostvariti sa novim dnevnikom SPP-a u ovoj proširenoj kružnoj varijanti od 34 kontrolne točke.