Naslovna Obavijesti Najava izleta i akcija 90 godina HPD Bilogora Visokogorska sekcija Ekološka sekcija Sekcija društvenih izleta O Bilogori Povijest Društva Statut Društva Planinarska knjižnica Biti planinar Kontakt Fotogalerija
Doživljaji planinara

PJESMA PLANINARA

Božidar Kukuljević Sakcinski, 1889.

NAD NEBOM RUŽE PROSPE ZORA
I KAD SE OD SNA BUDI GORA
NA VISU VEĆ SAM PLANINASKOM
KOG LJUBIM SRCEM, DUŠOM SVOM,
TU MI GORSKO CVIJEĆE MIRI,
S MILJA TU MI GRUD SE ŠIRI
I KLIČEM, MOTREĆ DOMA ČAR:
JA HRVATSKI SAM PLANINAR !

IVANČICA JE MILA MENI,
NA VELEBITSKOJ RAD SAM STIJENI,
NA RISNJAKU ZNAM JELE SVE,
NA SLJEMENU SVE BILINE,
A KAD STOJIM NA TRIGLAVU
GLEDAM RAJA SLIKU PRAVU,
STOGA BOGU HVALIT MI JE MAR
ŠTO HRVATSKI SAM PLANINAR.

A KAD SE S VISA PLANINSKOGA
NAUŽIH ČARA DOMA SVOGA
SA POBROM SJEST POD ZELEN HRAST
I VINCE SRKAT MI JE SLAST,
PJEVAJ TAD O ZLATU SVOMU
I O DIVNOM SVOJEM DOMU,
U HRVATSKIH SAM GORAH CAR:
JA HRVATSKI SAM PLANINAR !